pokerové.info

  • Poslední aktualizace: 17. března 2014
  • Kontakt:
  • Dnes je: 1. prosince 2021
  • Přidat stránku k oblíbeným:přidat


7 Card Stud Poker - Seven Card Stud Poker

Pravděpodobně vůbec nejznámější varianta pokeru na světě, Seven card stud poker je klasickou pokerovou hrou, jejíž dokonalé zvládnutí může zabrat i celý život. V průběhu hry Seven Card Stud hráči obdrží postupně sedm karet, ale o vítězi rozhoduje nejlepší kombinace tvořená pouze pěti kartami. Zde je přehled hodnot karetních kombinací pro hru Seven Card Stud.

Oproti Texas Holdem Pokeru a Omaha Pokeru, se Seven card stud poker hraje s určenou strukturou sázení. Ve hře Seven card stud poker neplatí žádný limit banku ani no limit.

Pravidla Seven Card Stud Poker

Před zahájením hry 7 card stud poker, všichni hráči povinně vsadí (ante) určenou částku (přesné ante částky viz odkaz Limits). Každému hráči jsou rozdány dvě vlastní karty a jedna odkrytá karta. Hráč držící nejnižší odkrytou kartu je první vsázející („bring-in“) a musí učinit sázku ve výši buď poloviny malé sázky nebo celé malé sázky (například, buď $1 nebo $2 ve hře $2/$4). Sázky pokračují po směru hodinových ručiček kolem hracího stolu, dokud není kolo sázení dokončeno.

Poznámka: Pro určení prvního vsázejícího (bring-in) v situaci rovnosti karet jsou určující jejich barvy, a to následovně piky, srdce, káry a kříže (v sestupném pořadí).

Každý z hráčů obdrží další odkrytou kartu, zvanou „Fourth Street“. Na tahu je hráč s nejvyšší hodnotou odkrytých karet. Tento hráč se může rozhodnout pro pauzu (check) nebo sázku (bet). Pokud žádný z hráčů nedrží pár mezi svými odkrytými kartami, sázka je ve výši malé sázky ($2 ve hře $2/$4).

V opačném případě, má-li libovolný hráč pár, sázení může začít na úrovni velké sázky (big bet) ($4 ve hře $2/$4).

Každý hráč poté dostane další odkrytou kartu, zvanou „Fifth Street“. A opět první hráč na řadě bude ten s nejvyšší hodnotou odkrytých karet.

Poznámka: Počínaje rozdáním karty Fifth Street a po celý zbytek hry probíhá přihazování ve výši velkých sázek ($4 ve hře $2/$4).

Hráči obdrží další odkrytou kartu, zvanou „Sixth Street“. Opět první hráč na řadě je ten s nejvyšší hodnotou odkrytých karet.

Každý hráč dostane sedmou a poslední kartu (odtud název 7 card stud), která je rozdána lícem dolů a zná ji pouze hráč, který ji obdržel. První hráč na řadě je ten s nejvyšší hodnotou odkrytých karet.

Pokud ve hře zůstane více než jeden hráč po závěrečném kole sázení, pak vykládá (showdown) svoje karty hráč, který jako poslední vsázel nebo sázku navyšoval. V případě, že v posledním kole nebyla učiněna žádná sázka, pak vyloží svoje karty jako první hráč s nejvyšší hodnotou odkrytých karet.

Bank získává hráč s nejvyšší hodnotou kombinace karet. V případě rovnosti karetních kombinací se bank dělí rovným dílem mezi příslušné hráče.

Po rozdání banku je připravena další online hra seven card stud poker.


TOP Partner


 

 

(c) 2009-2014 pokerové.info