pokerové.info

  • Poslední aktualizace: 17. března 2014
  • Kontakt:
  • Dnes je: 1. prosince 2021
  • Přidat stránku k oblíbeným:přidat


Pokerový slovník

a pair (one pair)
výherní kombinace v pokeru - jeden pár čili dvojice karet se stejnou hodnotou

all-in
situace, kdy hráč vsadí všechny své žetony do banku; poté, co tak učiní, vzniká druhý bank, o který hrají jen zbývající hráči; all-in hráč hraje pouze o původní bank, do kterého vsadil své žetony

ante
sázka povinná pro všechny hráče, vkládá se před zahájením každé partie; nezapočítává se do výše sázek v daném sázkové kole, ale je součástí banku (v Texas Hold´em cca 1/10 small blindu); v Seven Card Stud, ve výši od 1/6 do 1/3 nižšího limitu sázek)

bank (pot)
žetony, které hráči v dané hře vsadili, bank, o který se hraje

bet
vsadit žetony do banku

big blind
druhá povinná sázka v pokeru – velká sázka naslepo, platí pro v pořadí druhého hráče za hráčem, který by měl rozdávat karty

blind
povinná sázka v pokeru, týká se v pořadí prvního (small blind) a druhého hráče (big blind) za buttonem (tedy hráčem, který by měl rozdávat karty)

bring - in (bring - in bet)
povinná sázka v Seven Card Stud, obvykle ve výši 1/2 - 2/3 nižšího limitu sázek

buy - in
počáteční vklad do hry nebo částka, kterou je třeba zaplatit jako zápisné do turnaje

button (dealers button)
speciální žeton označující hráče, který by měl rozdávat (v pokeru Texas Hold´em a Omaha), v praxi se o tuto činnost stará profesionál označovaný jako dealer, při online pokeru tuto činnost automaticky vykonává počítač

call
dorovnání sázky protihráče

calling station
označení pro hráče pokeru, který téměř vůbec nesází, ale velmi často dorovnává sázky protihráčů

check (knock)
označení pro situaci, kdy jste se rozhodli nevsadit, ale chcete pokračovat ve hře (možno pouze v situaci, kdy žádný z hráčů před vámi nevsadil)

chip
ekvivalent peněz při pokeru - žeton

clubs
barva karet - kříže

community cards (flop)
první tři společné karty při hold´emu, vyloženy najednou barvou nahoru

dealer
dealer je hráč, který je na řadě s rozdáváním karet, bývá označen žetonem s písmenem D (dealer´s button). V praxi se o tuto činnost stará profesionální krupiér, při online pokeru automaticky rozdává počítač.

dealers button (button)
speciální žeton označující hráče, který by měl rozdávat (dealer)

diamonds
barva karet - káry

draw
situace, kdy pro vytvoření pokerové kombinace potřebujete jednu kartu, flush draw – čekáte na pátou kartu v barvě, straight draw – čekáte na poslední kartu do postupky

door card (third street)
první odkrytá karta v Seven Card Stud pokeru, vyložená třetí v pořadí

fifth street (river)
pátá (poslední) společná karta vyložená na stůl v Texas Hold´em a Omaha pokeru, stejně se nazývá i kolo sázek po ní následující, v Seven Card Stud pokeru označuje taktéž v pořadí pátou kartu, avšak tuto dostává každý hráč a je vyložena barvou nahoru

flop (community cards)
první tři společné karty při hold´emu, vyloženy najednou barvou nahoru

flush
výherní kombinace v pokeru - 5 karet stejné barvy

fold
odstoupení ze hry složením karet

four of a kind (poker)
výherní kombinace v pokeru - čtveřice karet se stejnou hodnotou

free card
pokud se v daném kole neuskutečnily žádné sázky, mají hráči možnost podívat se na další kartu “zadarmo”

freeroll turnaj
typ pokerového turnaje se zápisným zdarma (hráči nemusí platit vstupní poplatek)

fourth street (turn)
čtvrtá vyložená společná karta v Texas Hold´em a Omaha pokeru, stejně se nazývá i kolo sázek po ní následující, v Seven Card Stud pokeru označuje taktéž v pořadí čtvrtou kartu, avšak tuto dostává každý hráč a je vyložena barvou nahoru

full house
výherní kombinace v pokeru – trojice (three of a kind)a dvojice (a pair)

heads-up
situace v pokeru, při které spolu hrají pouze dva hráči, jedná se i o samostatnou variantu pokeru

hearts
barva karet - srdce

high cards
nejslabší výherní kombinace v pokeru - vysoká karta – A, K, Q, či J

high - low split
varianta pokeru, kdy se výhra dělí mezi hráče s nejvyšší a nejnižší kombinací

hole cards (pocket cards)
karty, které hráč pokeru dostane na začátku hry, spoluhráči tyto karty nevidí

hold´em (texas hold´em)
nejoblíbenější varianta pokeru na světě

H.O.R.S.E.
označení pokerového pětiboje, skládá se z počátečních písmen Hold´em, Omaha, Razz, Stud a Eight or Better

kicker
nejvyšší nepárová karta v ruce, rozhoduje při rovnosti pokerových kombinací

knock (check)
označení pro situaci, kdy jste se rozhodli nevsadit, ale chcete pokračovat ve hře

limit
varianta pokeru, kdy je stanovena minimální i maximální sázka, stejně jako počet navýšení sázek (bet)

muck
označuje situaci při závěrečném porovnávání výherních kombinací, kdy hráč složí karty, aniž by je ukázal protihráčům

multi tourney
typ pokerového turnaje pro větší počet hráčů, hraje se u více stolů (opakem jsou single turnaje hrané pouze v rámci jednoho stolu)

no limit
varianta pokeru s neomezenými sázkami, hráči mohou vsadit kdykoli jakoukoli sumu

no limit hold´em (NLH)
varianta pokeru – texas hold´em s neomezenými sázkami

odds
pravděpodobnost šance na výhru v procentech

omaha
varianta pokeru – každý hráč dostane do ruky čtyři karty, na stole je pět karet společných, kombinaci je možno sestavit pouze ze dvou karet v ruce a tří ze stolu

one pair (a pair)
výherní kombinace v pokeru - jeden pár - dvojice karet se stejnou hodnotou

online poker
poker, který můžete hrát prostřednictvím internetu, umožňuje velmi nízké sázky či hru zdarma

outs
označení pro karty, které ještě mohou přijít do hry a které vám mohou vytvořit pokerovou kombinaci

pair (a pair, one pair)
výherní kombinace v pokeru - jeden pár - dvojice karet se stejnou hodnotou

pocket cards (hole cards)
karty, které hráč pokeru dostane na začátku hry, spoluhráči tyto karty nevidí

pot (bank)
všechny žetony, které hráči v dané hře vsadili, bank, o který se hraje

pot - limit
varianta pokeru, kdy je možno sázet až do výše banku (potu) v daném okamžiku

razz (seven - card stud low)
varianta seven - card stud pokeru - výhra připadne hráči s nejnižší kombinací

river (fifth street)
pátá (poslední) společná karta vyložená na stůl, stejně se nazývá i kolo sázek po ní následující

raise
navýšení sázky protihráče

reraise
znovunavýšení sázky, která již byla navýšena

royal flush
nejvyšší výherní kombinace v pokeru – královská barva – postupka s esem jako nejvyšší kartou (10, J, Q, K, A), všechny karty ve stejné barvě

seven - card stud (stud)
varianta pokeru - každý hráč dostane na začátku hry tři karty, z nichž dvě jsou otočeny barvou dolů, na stole jsou čtyři karty společné, kombinaci je možno sestavit ze všech sedmi karet

seven - card stud eight or better (seven - card stud high - low split)
varianta seven - card stud pokeru - výhra se dělí mezi hráče s nejvyšší a nejnižší kombinací

seven - card stud low (razz)
varianta seven - card stud pokeru - výhra připadne hráči s nejnižší kombinací

showdown
ukázání karet po závěrečném kole sázek s cílem zjistit, kdo z hráčů má nejlepší výherní kombinaci a vyhrává bank

single tourney
typ pokerového turnaje, který se hraje se pouze u jednoho stolu (opakem jsou multi turnaje hrané na více stolech)

sixth street
označuje v pořadí šestou kartu v Seven Card Stud pokeru, dostává ji každý hráč a je vyložena barvou nahoru

small blind
povinná sázka v pokeru – malá sázka naslepo, platí pro v pořadí prvního hráče za hráčem, který by měl rozdávat karty, obvykle je to polovina velké sázky naslepo (big blind)

spades
barva karet - piky

straight
výherní kombinace v pokeru -postupka - pět po sobě následujících karet

straight flush
výherní kombinace v pokeru – postupka v barvě - pět po sobě následujících karet, všechny ve stejné barvě

stud (seven - card stud)
varianta pokeru - každý hráč dostane na začátku hry tři karty, z nichž dvě jsou otočeny barvou dolů, na stole jsou čtyři karty společné, kombinaci je možno sestavit ze všech sedmi karet

suited cards
popisuje situaci při hold´emu a omaze, kdy má hráč v ruce karty stejné barvy

texas hold´em (hold´em)
nejoblíbenější varianta pokeru na světě

third street (door card)
první odkrytá karta v Seven Card Stud pokeru, vyložená třetí v pořadí

three of a kind (trips)
výherní kombinace v pokeru - trojice – tři karty se stejnou hodnotou

trips (three of a kind)
výherní kombinace v pokeru - trojice – tři karty se stejnou hodnotou

turn (fourth street)
čtvrtá společná karta v texas hold´emu a omaze, stejně se nazývá i kolo sázek po ní následující

two pair
výherní kombinace v pokeru - dva páry čili dvě dvojice karet se stejnou hodnotou


TOP Partner


 

 

(c) 2009-2014 pokerové.info