pokerové.info

  • Poslední aktualizace: 17. března 2014
  • Kontakt:
  • Dnes je: 1. prosince 2021
  • Přidat stránku k oblíbeným:přidat


Texas Holdem Poker, nebo Texas Hold'em

Díky popularitě, kterou přinesly pokerové turnaje vysílané v televizi, obzvlášť Main Event World Series of Poker, se stal Texas Hold'em (nebo zkráceně jen Hold’em) nejpopulárnější pokerovou hrou na světě, v kamenných kasinech, ale hlavně v online hernách.
Předtím, než začnete hrát Texas Holdem Poker, budete se chtít naučit pravidla. V Hold'emu dostává každý hráč své dvě karty lícem dolů (zvané ‚vlastní karty’), které patří pouze jemu. Dalších pět společných karet je rozdáno na stůl lícem nahoru, aby sestavily tzv. ‚board’. Všichni aktivní hráči poté hrají s těmito společnými kartami, spolu s vlastními dvěma kartami, a každý z nich se snaží vytvořit co nejlepší kombinaci pěti karet. V Hold’emu může hráč použít těchto sedm karet, aby sestavil svou nejlepší možnou pokerovou kombinaci o pěti kartách, s použitím žádné, jedné nebo dvou vlastních karet. Pro přehled hodnocení jednotlivých pokerových kombinací navštivte naši stránku s hodnotami kombinací karet.

Na základě limitu sázky rozlišujeme u tři hlavní varianty Texas Holdem pokeru :
•Limit Texas Holdem: pro každé kolo sázek je předem stanovený limit.
•No Limit Texas Holdem: hráč může vsadit jakoukoliv částku až do výše všech svých žetonů.
•Pot Limit Texas Holdem: hráč může vsadit částku až do výše banku.

Blindy

V Hold’emu udává značka nazvaná ‚button’ nebo ‚označení dealera’ toho hráče, který je formálním dealerem aktuální hry. Před začátkem hry, každý hráč po směru hodinových ručiček od této značky vloží povinnou sázku, tzv. ‚small blind’ a hráč hrající po směru hodinových ručiček od sázky small blind vloží další povinnou sázku, známou jako ‚big blind’ (ta běžně představuje dvojnásobek small blindu).

Poté každý z hráčů obdrží své dvě vlastní karty.

možnosti vsadit

V Hold’emu, stejně jako v jiných variantách pokeru, máte následující možnosti - ‘položit’ (fold), ‘vyčkat’ (check), ‘vsadit’ (bet), ‘dorovnat’ (call) nebo ‘navýšit’ (raise). Kterou z nich zvolit vždy záleží na dané situaci a akci hráčů před vámi. Každý pokerový hráč má vždy možnost složit karty, odhodit své karty a vzdát se podílu z banku. Pokud ještě nikdo nevsadil, může hráč buď vyčkat (nevsadit, přesto zůstat ve hře) nebo vsadit sám. Pokud hráč vsadil, následující hráči mohou položit, dorovnat či navýšit sázku. K dorovnání stačí vložit stejnou částku, kterou vsadil předchozí hráč. Zvýšení znamená nejen dorovnat sázku hráče před vámi, ale také tuto sázku navýšit.

Pre-Flop

Poté, co si hráč prohlédne své dvě vlastní karty, má možnost zapojení do hry dorovnáním anebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu, který je považován za ‘živou’ (‚live’) sázku tohoto kola. Takový hráč má možnost položit, dorovnat nebo zvýšit. Pokud by byl big blind např. $2, další hráč musí dorovnat také $2 a vložit nejméně $4, aby navýšil. Poté pokračuje hra ve směru hodinových ručiček. Struktura sázek se odvíjí od typu hry.
Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud všichni aktivní hráči (ti, kteří nepoložili) nevloží do banku shodnou částku.

Flop

V této fázi se rozdají tři karty lícem nahoru. To se nazývá ‚flop’. V Hold'emu jsou tyto tři společné karty k dispozici všem aktivním hráčům. Sázení na flopu začíná u prvního aktivního hráče po směru hodinových ručiček od značky dealera („button“). Možnosti sázení se neliší od možností před flopem, takže pokud nikdo nevsadí, hráči mohou zvolit variantu check a převést tak akci na dalšího aktivního hráče po směru hodinových ručiček.

Turn

Poté, co hráči ukončí sázení na flopu, je lícem nahoru rozdána další karta ‚turn’. Turn je čtvrtou společnou kartou, která se v Hold'emu rozdává (a někdy se nazývá ‚Fourth Street’). Následuje další kolo sázek a začíná se prvním aktivním hráčem ve směru hodinových ručiček od buttonu.

River

Poté, co hráči ukončí sázení v rámci předchozího kola, je lícem nahoru rozdána další karta ‚river’ nebo ‚Fifth Street’. River je pátou a poslední společnou kartou v rámci hry Hold’em. Sázky začínají od prvního hráče po směru hodinových ručiček od buttonu a platí zde stejná pravidla pro sázení jako na flopu a turnu vysvětlených výše.

Showdown - vyložení karet

Je-li na konci posledního kola sázek více než jeden hráč stále ve hře, tak vyloží své karty na stůl první ten, kdo poslední sázel nebo sázku navyšoval. Pokud se v posledním kole neuskutečnily žádné sázky, své karty vykládá na stůl jako první hráč sedící po směru hodinových ručiček od značky dealera („button“). Hráč s nejlepší pokerovou kombinací pěti karet vyhrává bank. V případě shody kombinací karet si bank rovným dílem rozdělí mezi sebe hráči s nejlepší kombinací. V pravidlech Hold'emu stojí, že všechny barvy jsou si rovny.

Poté, co je hodnota banku vyplacena výherci, můžou hráči rozehrát novou hru. Button se posunuje po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči, znovu se vloží blindy a ante a hráčům jsou rozdány nové karty.

Limit Texas Hold'em Poker

Při sázení v Hold’emu s limity je předem dána výše sázek na základě pevné struktury. Sázky před flopem, na flopu a všechna navýšení se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení dvojnásobí. Ve hře Limit Hold'em jsou hráči povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. Hráč může (1) vsadit „bet“, (2) sázku navýšit „raise“, (3) sázku navýšit ještě jednou „(re-raise)“ a (4) zakončit kolo sázení posledním povoleným navýšením (tzv. „cap“).

No Limit Texas Hold'em Poker

Minimální sázka ve variantě No Limit Hold’em se rovná big blindu, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až maximum jejich žetonů.

Nejnižší možné navýšení: ve hře No Limit Hold'em musí být navýšení sázky rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první hráč vsadí $5, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o $5 (celková sázka bude $10).

Nejvyšší možné navýšení: výše vašeho stacku (váš počet žetonů na stole).

Pot Limit Texas Hold'em Poker

V Pot Limit Hold’em je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až do výše banku.

Nejnižší možné navýšení: navýšení sázky musí být rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první hráč vsadí $5, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o $5 (celková sázka bude $10).

Nejvyšší možné navýšení: výše banku ve hře, který je tvořen celkovou sumou banku ve hře spolu se všemi sázkami na stole a dále částkou, kterou musí hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit.

Příklad: pokud je bank $100 a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně $100. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat $100 nebo navýšit částkou v rozmezí minima ($100 a více) a maxima. Maximální výše sázky by v tomto případě činila $400. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal $100, bank by vzrostl na $300 a poté by zvýšil o $300 víc, čili celková sázka by činila $400.

Pravidla Pot Limit Hold’emu nestanovují žádný pevný počet povolených navýšení, která zakončují kola (tzv. ‘cap’).


(c) 2009-2014 pokerové.info